เครื่องจักรในการผลิตชิ้นส่วน

3371

MACHINE
เครื่องจักรในการผลิตชิ้นส่วน คุณภาพมาตรฐาน

บริษัท หลุยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ABOUT US : LOUIS ENGINEERING CO.,LTD.

The Company to received certificated of ISO.9001:2008 & ISO/TS 16949:2009
บริษัท หลุยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO. 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009
คูณภาพมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

– รับจ้างทำแม่พิมพ์
– รับจ้าง CNC,Wire Cut
– รับจ้างปั้มขึ้นรูปโลหะ, Robot Welding , Spot Welding
– รับจ้างชุบ E.D.P.
– รับจ้างดัดลวดด้วยเครื่อง CNC Wrie Bending

    

บริษัท หลุยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชิ้นงานได้มาตรฐาน ผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย ผ่านการรับรองคุณภาพ URS ใช้ระบบ CAD ได้แก่ Auto-CAD
และ Unigraphics ในการพัฒนากระบวนการออกแบบงานวิศวกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ออกแบบโดยวิศวกรมืออาชีพ
และมีประสบการณ์สูง เราได้มีการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมทักษะ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งใน
ด้านการออกแบบชิ้นงาน และโครงสร้างด้านวิศวกรรม ตามกระบวนการด้านการออกแบบที่ครบถ้วน บริษัทฯมีการตรวจสอบ ทดสอบ
คุณภาพอย่างละเอียดโดยเครื่องมือที่มีความแม่นยำ ทำให้ชิ้นงานของเราได้มาตรฐาน

PARTS ACCESCERIFS
PRESS & DIE CAR AND MOTERCYCLE
TO MAKE MOLD INJECTION PLASTIC AND WIRE-CUT