หน้าแรก แท็ก งาน Spot welding

แท็ก: งาน Spot welding

Spot Assembly welding

งาน Spot welding เราใช้ เครื่อง Panasonic (50kVA : 11 เครื่อง, 100kVA : 5 เครื่อง)