หน้าแรก แท็ก ปั๊มชิ้นส่วนรุถจักรยานยนต์

แท็ก: ปั๊มชิ้นส่วนรุถจักรยานยนต์

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์

งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ ปั๊มชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ ปั๊มชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ปัจจุบันเราผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ เป็นหลักรองรับตั้งแต่ชิ้นงานขนาดเล็กที่ใช้เครื่องปั๊มโลหะขนาด 35 ตันไปจนถึงชิ้นงานขนาดกลางที่ใช้เครื่องขนาด 200 ตัน จำนวน 127 เครื่องเพื่อรองรับการผลิต
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29