หน้าแรก แท็ก ปั๊มชิ้นส่วนรุถจักรยานยนต์

แท็ก: ปั๊มชิ้นส่วนรุถจักรยานยนต์

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์

งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ ปั๊มชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ ปั๊มชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ปัจจุบันเราผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ เป็นหลักรองรับตั้งแต่ชิ้นงานขนาดเล็กที่ใช้เครื่องปั๊มโลหะขนาด 35 ตันไปจนถึงชิ้นงานขนาดกลางที่ใช้เครื่องขนาด 200 ตัน จำนวน 127 เครื่องเพื่อรองรับการผลิต