หน้าแรก แท็ก รับตัดลวด WIRE BENDING

แท็ก: รับตัดลวด WIRE BENDING

รับตัดลวด WIRE BENDING

รับตัดลวด WIRE BENDING งานดัดลวดขึ้นรูป เราใช้เครื่องดัดโดยใช้เครื่อง CNC BENDERซึ่ง Capacity มีความสามารถดัดลวดได้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลางที่ 2.6 – 8.0 ม.ม.เราใช้เครื่องดัดลวดซี เอ็น ซี อัตโนมัติรุ่นหัวเดียว เพื่อการผลิตชิ้นงานแบบ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29