ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์

2641

งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ ปั๊มชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ ปั๊มชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
ปัจจุบันเราผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ เป็นหลัก
รองรับตั้งแต่ชิ้นงานขนาดเล็กที่ใช้เครื่องปั๊มโลหะขนาด 35 ตัน
ไปจนถึงชิ้นงานขนาดกลางที่ใช้เครื่องขนาด 200 ตัน จำนวน 127 เครื่อง
เพื่อรองรับการผลิต

และ ยังมีเครื่องขนาด 200 ตัน สำหรับงานปั๊มโลหะแบบต่อเนื่อง
(Progressive Line) บริษัท หลุยส์ ผลิตชิ้นงานคุณภาพสูงให้ลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม
จัดส่งทันเวลา และสามารถรับงานจากท่านได้ตลอดเวลางานปั๊มขึ้นรูปโลหะ เครื่องจักรที่ใช้

1. Single Air Clutch system ขนาด 150 ตัน จำนวน 3 เครื่อง
โดยรองรับงาน Blanking ใช้เครื่อง NC Feeder ในการ Feed coil material
ทำการ Blanking และงาน Progressive dies

2. Air Clutch Press machine Long Base AIDA, KOMATSU ขนาด 150-200 ตัน
รองรับงานผลิตชิ้นงานโดยแม่พิมพ์ Progressive diesงานประเภท Progressive

บริษัท หลุยส์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด
ผลิตชิ้นงานที่เป็นงานที่ Order จากลูกค้าที่มีปริมาณมาก
ซึ่งเรามีเครื่องจักร Double Column long base press machine
ระบบ Air Clutch 200 tons ในการขึ้นรูป
PRESS TONNAGE LONG BASE AIR CLUTCH SYSTEM
FOR PROGRESSIVE DIESAIDA 200 TONNAGE FOR PRESS PARTS BIGGER SIZES
SUCH AS : BATTERY TRAY