รับตัดลวด WIRE BENDING

2718

รับตัดลวด WIRE BENDING

งานดัดลวดขึ้นรูป เราใช้เครื่องดัดโดยใช้เครื่อง CNC BENDER
ซึ่ง Capacity มีความสามารถดัดลวดได้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลางที่ 2.6 – 8.0 ม.ม.

เราใช้เครื่องดัดลวดซี เอ็น ซี อัตโนมัติรุ่นหัวเดียว เพื่อการผลิตชิ้นงาน
แบบ 2 หรือ 3 มิติจากลวด BM30 จำนวน..2…เครื่อง มีความเร็วในการดัดสูง และแม่นยำเป็นพิเศษ เนื่องจากมีชุดล้อส่งลวดอย่างน้อย 3 คู่ หรือ 4 คู่
สำหรับรุ่นใหญ่ซึ่งประกันความผิดพลาดชิ้นงานได้อย่างละเอียด