ปั๊มชิ้นส่วนโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ

2064

ปัจจุบันเราผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ /รถยนต์ เป็นหลัก
รองรับตั้งแต่ชิ้นงานขนาดเล็กที่ใช้เครื่องปั๊มโลหะขนาด 35 ตัน ไปจนถึงชิ้นงานขนาดกลางที่ใช้เครื่องขนาด 200 ตัน จำนวน 127 เครื่องเพื่อรองรับการผลิต และยังมีเครื่องขนาด 200 ตัน สำหรับงานปั๊มโลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive Line)
เราหลุยส์ ผลิตชิ้นงานคุณภาพสูงให้ลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม จัดส่งทันเวลา และสามารถรับงานจากท่านได้ตลอดเวลา

งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ เครื่องจักรที่ใช้

1. Single Air Clutch system ขนาด 150 ตัน จำนวน 3 เครื่อง
โดยรองรับงาน Blanking ใช้เครื่อง NC Feeder ในการ Feed coil material
ทำการ Blanking และงาน Progressive dies
2. Air Clutch Press machine Long Base AIDA, KOMATSU
ขนาด 150-200 ตัน รองรับงานผลิตชิ้นงานโดยแม่พิมพ์ Progressive dies

Line Layout Production 200-300 Ton
บริการรับปั๊มชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเพื่องานอุตสาหกรรม
ตามความต้องการของคุณ งานคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO.